Sunday, May 28, 2006

Sderot

בס"ד

הבוקר יום א' נפלה רקטת קסאם בשדרות בסמיכות גדולה לישיבה.

מספר ארז צברי- מנהל הישיבה:

"הבוקר בסביבות השעה 08:33 בזמן שאני ואפרים מנהל החשבונות של הישיבה משוחחים ליד המשרד, נשמעה לפתע כרזת "שחר אדום" ברחבי העיר, כ-2 שניות לאחר מכן נשמעה שריקת ה"קאסם" מעל ראשנו. אפרים נצמד לקיר תוך כדי הגנה על ראשו עם שתי ידיו, אני פניתי לכיוון המשרד כדי לא להישאר במקום חשוף.

תוך כדי תפיסת המחסה ראינו צל של חפץ נופל למרחק לא רב, מיד לאחר מכן נשמעה נפילה, מייד הבנו שה"קאסם" נפל.

לאחר מכן ירדתי לכיוון הנפילה וגליתי שה"קאסם" נפל בבית הספר הסמוך לישיבה "הנתיב הישיבתי" כ-50 מ' בלבד ממתחם הישיבה".

התלמידים בבי"ס היו באותה העת ממש בסיומה של התפילה הרב עמית מנהל בית הספר סיפר שבדרך פלא דווקא היום הוא האריך בדבר התורה הקבוע שהוא נותן לאחר התפילה ולכן התלמידים התעכבו מלעלות לכיתה ולשירותים הסמוכים. הרקטה נפלה בדיוק במקום של המורה.

שי שראל אברך מישיבת ההסדר שהיה באותה שעה בבית הספר יחד עם קבוצה מאברכי הישיבה שלומדים עם תלמידי התיכון באופן קבוע בשעה זו סיפר על הבהלה הגדולה שאחזה בתלמידים לאחר הנפילה ועל הנס הגדול.

ראש הישיבה הרב דוד פנדל דיבר בגלי צה"ל על "ההפקרות שקיימת בשמירה על תושבי שדרות ועל המצוקה הנוראית לחיות בתחושה של פחד לאורך זמן כה רב ללא פתרון שנראה באופק"

לצערנו, זו לא הפעם הראשונה שנופלים קאסמים בסמיכות למתחם הישיבה ובנס לא נגרם נזק או נפגעים.

בימים אלה ממש אנו בעיצומו של בית מדרש חדש (מוגן "קאסמים") במקום בית המדרש הישן שלא היה מוגן כלל ועיקר.

לצערנו, עדין לא הצלחנו לגייס את כל הסכום הדרוש בכדי לבנות את בית המדרש הממוגן.

אנו כעת, בתחילת הבניה ומבקשים לשתף אתכם בעזרה כספית להשלמת הנדרש,כל תרומה כספית תסייע כמו גם רעיונות לגיוס תורמים שישמחו לסייע במצוקה הביטחונית היומיומית בעיר שדרות,

בשנה האחרונה סיימנו בניית שני מקלטים בגודל של כ-130 מ"ר כל אחד שמשמשים את תלמידי הישיבה במיגון בעת שהייתם בחדרים .

אנו נשמח להיות עמכם בקשר במשרדי הישיבה 08-6611360 או בפקס 08-6610814 או באימייל- lapid@goldmail.net.il.

No comments:

Post a Comment