Wednesday, February 07, 2018

האזינו: הרב צבי יהודה בקולו, מתנגד לעלייה להר הבית


Image result for ‫הרב צבי יהודה‬‎

האזינו: הרב צבי יהודה בקולו, מתנגד לעלייה להר הבית:

 סרוגים | הרב צבי יהודה זצ"ל בקולו מסתייג מהעלייה להר הבית. בהקלטה שהגיעה לסרוגים נשמע הרב: "כל המחקרים וכל החיטוטים, המכונים הלכתיים והמכונים מדעיים, נדחים מק"ו. מקדשי תיראו"No comments:

Post a Comment