Sunday, November 30, 2014

Yerushalmi Megillah 12


 

Dvar Hashem Me'Yerushalmi: Limited Mabul?

Shekalim 6:2 (26a in the Vilna Yerushalmi; 17a in the Vilna Bavli):

המוצאים זה הים הגדול ולמה נקרא שמו מוצאים כנגד שני פעמים שיצא אחד בדור אנוש וא' בדור הפלגה רבי לעזר בשם רבי חנינה בראשונה יצא עד קלבריאה ובשנייה יצא עד כיפי ברבריאה רבי אחא בשם ר' חנינה בראשונה יצא עד כיפי ברבריאה ובשנייה יצא עד עכו ועד יפו (איוב לח) עד פה תבא ולא תוסיף עד עכו תבא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך עד יפו אשית גאון גליך

The parallel Midrash Rabba, end of Parasha 23:

דרש ר' אבהו אוקינוס גבוה מכל העולם אר"א בן מנחם והלא מקרא מלא הוא (עמוס ה) הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו אתמהא כזה שהוא שופך מלמעלן למטן ב' פעמים כתיב הקורא למי הים כנגד ב' פעמים שעלה הים והציף את העולם ועד היכן עלה בראשונה ועד היכן עלה בשנייה רבי יודן ורבי אבהו ור"א בשם רבי חנינא בראשונה עלה עד עכו ועד יפו ובשנייה עלה עד כפי ברבריאה רבי חנניא ורבי אחא בשם רבי חנינא בראשונה עד כפי ברבריאה ובשנייה עד עכו ועד יפו הה"ד (איוב לח) ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך עד פה תבא ולא תוסיף עד עכו תבא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך ביפו ישית בגאון גליך רבי אליעזר בשם רבי חנינא אמר בראשונה עלה עד קלבריאה ובשנייה עד כפי ברבריאה

'He calleth for the waters of the sea is written twice,
corresponding to the two times that the sea came up and
inundated the world. How far did it come up on the first
occasion and how far on the second? R. Judan, R. Abbahu,
and R. Eleazar in R. Chanina's name said : On the first it
came up as far as Acco and Jaffa, while on the second it
came up as far as the coasts of Barbary. R. Huna and
R. Aha in R. Chanina's name said : On the first, as far as the
coasts of Barbary ; on the second, as far as Acco and Jaffa,
as it is written, And said: Thus far ('ad poh) shalt thou come,
but no further, etc. (Job xxxviii, n): ' Thus far ('ad poh)
shalt thou come ' means as far as Acco : And here shall thy
proud waves be stayed (u-foh yashith) intimates as far as
Jaffa (Yaffa). R. Eleazar said: At the first, as far as
Calabria; at the second, as far as the coasts of Barbary.
The commentary on the Midrash ascribed to Rashi states that these parallel passages have nothing to do with the Mabul. But the Rashash in his commentary to the Midrash asserts that the reference to the second flood in Dor Haflagah is to the Mabul. In evidence, he cites a prior Midrash Rabba, in Parasha 5:

אר"א מתחלת ברייתו של עולם גזר הקדוש ברוך הוא ואמר יקוו המים למה הקורא למי הים הקורא למי הים ב' פעמים אחת בדור המבול ואחת בדור אנוש בשביל (קהלת ג) והאלהים עשה שייראו מלפניו

R. Eleazar said: From the very beginning of the
world's creation the Holy One, blessed be He, issued a
decree, saying, ' Let the waters under the heaven be gathered
together unto one place J Wherefore then [is it written],
That calleth for the waters of the sea, and poureth them out
upon the face of the earthy twice? Once was in the generation
of Enosh, and a second time in the generation of the
Separation [of races]. And God hath so made it (Eccl. in,
14): all that He has done is in order That men should fear
before Him (ib.).


 

Thursday, November 27, 2014

Har HaBayis ReduxOn the other hand...אם מעיני העדה נעשתה בשגגה

I hope it is b'shegagah. I am afraid not. Several rabbis I respected signed this call. My respect for them is now diminished.

1. Am Yisroel has more pressing issues. Most Chilonim don't understand this (I don't either! - I don't see how this adds to Ahavas or Yiras Hashem). Go expend your efforts and resources on kiruv levavos l'avihem she'ba'shomayim in Tel Aviv, Haifa and secular communities. Certainly do not hazard turning them off by activities that they cannot understand!

2. For every oleh b'taharah there are numerous Israeli security personnel who have no such awareness who are compelled to go up to protect them - not to mention extreme nationalists who put nationalism before taharah. How many chiyuvei kareis are you willing to generate for your agenda?

3. Rav Kook zt"l down to Rav Shapira zt"l - and many along the way - Gedolei Yisroel well above the "pay grade" of any of the signators - have reaffirmed the ban enacted by Rabbonei Yerushalayim on the ascent to HhB. This entire effort is a diminishes the authority of Gedolei Torah and the Rabbinate.

4. Who in their right mind would take the most minute chance of being the proximate cause of the death of a three-month old girl born to childless parents after 13 years of marriage? Of the death of four righteous souls, one of them a Gadol b'Torah v'Avodah in his own right? Who themselves would never have a hava amina to ascend to HhB? You are not putting your own lives (only, if at all) on the line. How can you sleep at night?

Woe to us that THIS is the issue on which so many rabbis find it appropriate and imperative to sign at this point in our history. (And we wonder why we have so many noshrim?)  


 חדשות
ה' בכסלו תשע"ה, 27/11/14 08:16
קריאת רבנים בעד עלייה בטהרה להר הבית
על רקע ההתקפות נגד העולים להר הבית, למעלה מ-50 רבני הציונות הדתית פרסמו מכתב חיזוק לעולים להר.
רעות הדר
על רקע אירועי הטרור בירושלים והאצבעות שהונפו כנגד העולים להר הבית, תופץ השבת בבתי הכנסת קריאת חמישים רבנים מהציונות הדתית לחיזוק העולים להר.
"אחת הדרכים החשובות לדרישת המקדש בימינו היא העלייה להר בית ה'", כתבו הרבנים, ''ברוך ה', רבים העולים כיום להר בהקפדה על ההלכה, גם אנו, החתומים מטה, זכינו להימנות עם התומכים והעולים להר בטהרה", נכתב בכרוז, עליו חתומים בין השאר הרב דוב ליאור, הרב נחום רבינוביץ', הרב צפניה דרורי, הרב יעקב מדן והרב רא"ם הכהן.
בין הרבנים שחתמו על המכתב נמנים גם כאלו שלא הביעו בעבר תמיכה פומבית בעלייה להר הבית, כמו רב השומרון - הרב אליקים לבנון, הרב חיים רטיג מרעננה והרב אליהו בלום מנהריה.

דברי הרבנים מגיעים כאמור על רקע ההתקפות כנגד העולים להר, והאשמתם בהידרדרות הביטחונית. הרבנים קובעים כי עלייה להר הבית לפי ההלכה היא חלק מקיום מצוות "דרישת ציון".
"ניסיון הרצח של ר' יהודה גליק נ"י – ה' ישלח לו רפואה שלמה מהרה – מעורר להמשיך בפעילות לחיזוק העלייה להר הקודש, ולעומת קולות שנשמעו, נאמר: קומו ונעלה ציון אל הר בית ה'", נכתב.
הרבנים מסייגים את דבריהם ומדגישים כי העלייה להר חייבת להיעשות בטהרה ולמקומות המותרים בלבד. "דווקא משום שאנו תומכים ועולים להר בטהרה, מוטלת עלינו החובה להדגיש את הזהירות הנדרשת מכל העוסקים בדבר שלא להיכשל ולהכשיל מרוב חיבת הקודש", נכתב בכרוז. "העלייה להר הבית חייבת להיעשות רק לאחר טהרה כדין, ובשמירה על הלכות מורא מקדש".

לצד קריאת הרבנים שתתפרסם בעלון השבת ''הלבנון'' יהיה צילום אווירי של הר הבית ובו מצוינים הרמות השונות של הקדושה בהר, תוך ציון המסלול המותר על פי ההלכה לעולים בטהרה. "חשוב לדעת שיש מקומות בהר שלפי ההלכה אסור לטמא מת להיכנס אליהם אף בטהרה לאחר טבילה, ולחלקם אף באיסור כרת", הוסיפו הרבנים.
"לכן, חובה על העולה להר לדעת להיכן מותר ולהיכן אסור להיכנס. מובן, שבכל זה אין להסתמך כלל על שמועות והשערות אפילו אם הן נאמרות מפי אנשים דתיים בהר, אלא רק על תלמידי חכמים מובהקים הבקיאים בנושא, או על פרסומים הלכתיים מוסכמים".

רבנים נוספים, אשר אינם עולים בעצמם להר הבית, ובראשם ראש ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן, הביעו תמיכה בעולים בקריאה נפרדת. "אנו מחזקים את ידי רבנן ותלמידיהון העולים להר הקודש בטהרה ובמורא מקדש", כתב הרב דרוקמן. לקריאתו הצטרפו בין השאר הרב יהודה עמיחי ממכון התורה והארץ, הרב אליעזר מלמד רב הישוב הר ברכה, והרב גדעון בנימין מנוף איילון.
דברים אלו מהווים תגובה לדברי רבנים שונים שיצאו כנגד הרבנים העולים להר, וטענו כי הם פועלים בניגוד להלכה. לקריאת הרבנים הצטרף גם שר הבינוי אורי אריאל שבירך שאמר "כ'כהן הדיוט' מצטרף גם אני לקריאתם של מורינו ורבותינו שליט"א לכל מי שרבותיו מתירים לעלות בטהרה למקומות מותרים בהר הקודש - קום ועלה! חובה עלינו דווקא בשעה זו לקום ולפעול,  ו"בלב אמיץ בעזרת ה' – עלה נעלה!".

www.inn.co.il
ערוץ 7
אתר החדשות שלך
 הדפסה

Friday, November 07, 2014

Har HaBayis B'Yadeinu?I have always detested the way Reb Elchonon puts it, and still do...But he captures my reaction to those who have made their presence on Har Habayis an overriding value...
Divrei Chaim: religious nationalism - R' Elchanan Wasserman vs. ...: R’ Elchanan Wasserman, Ikvesa d’Meshicha #34 After time, the nationalist idea gave birth to an offshoot – "religious nationalism"....