Thursday, September 28, 2023

מסרון מוסר 18, מהמכתב מאליהו, על הטוב שבגאווה ושבליצנות

 מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהמכתב מאליהו, על הטוב שבגאווה ושבליצנות

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציוןלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Rischa D'Araisa Season 8 Episode 5: Even Post Yom Kippur: Teshuvah Mei'Ahavas Yisroel!Rischa D'Araisa Season 8 Episode 5: 

Even Post Yom Kippur:
Teshuvah Mei'Ahavas Yisroel!


Wednesday, September 27, 2023

מסרון מוסר 17, מהסבא מסלבודקה, על חלק אלוק ממעל

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מסלבודקה, על חלק אלוק ממעל

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציוןלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Sunday, September 24, 2023

מסרון מוסר 16, תמצית וסיכום דרשת שבת שובה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, תמצית וסיכום דרשת שבת שובהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

צדקה מומלצת לפדיון כפרות וכדומה

מכובדי

בפרוס עלינו ימי החגים  מגבירה עמותת החסד  "בואו לשלום" את פעילותה באמצעות תוספת סלי מזון לארוחות החג למשפחות במצבי מצוקה וסיכון. 

לאחרונה קבלנו פניות ממשפחות נוספות, חדשות. כל המשפחות נבדקות. הפונים בעיקר הינם: אנשים חולים במחלות כרוניות שונות אשר אינם מסוגלים לספק את צרכי משפחתם, משפחות חד הוריות ברוכות ילדים ונפגעי נפש.

לעיתים קשה ביותר לשמוע אילו מאכלים עולים על שולחן החג. ויש בתים שאין בהם שולחן כלל.

אנו נשמח לתרומות שלכם, על מנת להעניק מענה הגון ומכבד ככל שניתן.

חשוב לציין כי כל חברי העמותה והפעילים עובדים בהתנדבות מלאה ללא קבלת אף שקל שכר.

לכן כל התרומות מגיעות באופן מלא אל המשפחות.

לעמותה אישור להחזר מס ע"פ סעיף 46 לחוק.

ניתן לתרום באמצעים הבאים:

במזומן

בהמחאה

בביט- לטלפון של אופירה 0507800021

או בהעברה בנקאית, ישירות.לחשבון העמותה שמספרו 395776 מזרחי 483 קרני שומרון

Thursday, September 21, 2023

מסרון מוסר 15, מהגרא"א קפלן זצ"ל, על מוסר לעומת חסידות

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהגרא"א קפלן זצ"ל, על מוסר לעומת חסידות

להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 14, מהגרי"ל בלוך זצ"ל, על אמור מעט ועשה הרבה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהגרי"ל בלוך זצ"ל, על אמור מעט ועשה הרבה

שיעור דעת זה נכתב ע"י סבי הגרד"י שחט זצ"ל
שהיום (ו' תשרי) הוא היאהרצייט שלו
להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Tuesday, September 19, 2023

מסרון מוסר 13, מהרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל, על יראה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל, על יראהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Revolutionary Psak on Pregnant and Nursing Women Fasting on Yom Kippur

תשובות מו"ר הגרמ"י צוריאל זצ"ל

 https://youtu.be/DS6NgSQQa-E?si=U0KYGSVSN3GLFZ_L

?שאלה: האם מותר לנשים הרות לאכול לפי שיעורים ביום צום כיפור

תשובה: אחד מגדולי הפסוקים בדור אחרון היה הרב ישראל יעקב פישר, ראב"ד של העדה החרדית, ואלפים סמכו על הוראותיו. עדות לגדולתו בתורה, להיקף ידיעותיו ועומק עיונו, ימצא כל אדם בעשרה כרכים של שו"ת אבן ישראל (הנמצאים ב"אוצר החכמה") ובמאות הערותיו השנונות ל"משנה ברורה" (במהדורה ההיא). והוא הורה (אבן ישראל, ח"ז עמ' פב) שמוטלת חובה על כל אשה שבהריון שתאכל לפי חצאי-שיעורים ביום כיפור [=עד 40 גרם מים ו-30 גרם מזון, כל עשר דקות], כדי שלא תפיל העובר (והרמב"ן פסק כי חיי עובר נדון כפיקוח נפש). אמנם הגמרא אוסרת על נשים הרות לאכול ולשתות בצום כיפור, וכן רמב"ם ושו"ע. ומדוע נטה הרב להקל? אלא הוא מוסר כי שמע על עשרות מקרים של הפלה, אחרי הצום. הרב יעקב יוסף (בנו של הרב עובדיה יוסף) כותב כי בזמנו מנהל בית חולים "שערי צדק" אמר להרב פישר כי ביום כיפור וט' באב יש ריבוי גדול של הפלות, יותר מכל יום רגיל

בעקבות דברים אלו פניתי לדר. אייל שיינר, סגן מנהל של בית חולים סירוקה, שם ערכו סטטיסטיקה בנידון לאורך תקופה של 23 שנים, לערוך השוואה בין מקרי ההפלות מה בין נשים בדוויות לבין נשים יהודיות, בלידות יום הכיפורים. לפי מידע שפרסמו בדיווח מדעי, מתוך כלל הלידות 6.3% היה לידות מוקדמות, ואצל היהודיות יותר מאשר הבדוויות. והנשים היהודיות היו בסיכון גבוה פי שניים מהלידות המוקדמות בשארי מי השנה.

רופאים מומחים העידו כי בלידה מוקדמת [יותר מדאי] יש חשש מוגבר לפיגור שכלי, לקשיים בראייה ושמיעה ועוד. וזה פרט למקרי מוות של העובר. הסטטיסטיקה שערכו רופאי בי"ח סירוקה לא לקחו בחשבון ההפלות שאירעו יום או יומיים אחרי יום כיפור, כאשר האשה ההרה לא שמה לב להפסקת הדופק, וחוסר תנועת העובר וכדומה. ועד שהגיעה לבי"ח למעקב, חלפו יום או יומיים.

נכון שגדולי הדור חלקו על הרב פישר, ביניהם הרב עובדיה יוסף, הרב שלמה אוירבך, והרב ולדנברג ועוד. כי הם דבקו בפסק הגמרא והשו"ע. אבל הם לא ידעו מהסטטיסטיקה הנ"ל, כי כל פוסק בדורו יודע רק מה שיש בסביבה הקרובה אליו, שם צמו עשרות או מאות יהודיות, וההפלות היו מעט במספר. אבל היום שידענו מהסטטיסטיקה, מה שהרבנים המכובדים ביותר הנ"ל לא ידעו, נשתנה הקריטריון. אם נכפיל המידע שקבלנו מבי"ח בבאר שבע, מול עוד בתי חולים בארץ (תל אביב, ירושלים, חיפה וכו') ומלידות מוקדמות של יהודיות בכל תפוצות העולם (ארה"ב ואירופה) נגיע למספר של מאות הפלות, ה' ירחם. ועל כל נפש בודדת צריכים לחוס!

מאמר ארוך בנושא זה פרסמתי ב"תחומין", כרך לז, עמ' 71-81. ושם הבאתי דברי רבנים אחרים שפסקו בדומה להרב פישר, במקרים שהאשה מרגישה חולשה קשה וחוששת פן תפיל. ושם הבאתי פוסקים גדולים הסבורים כי אכילת חצי שיעור, כאשר בדעת האוכל דוקא לא לצרפו לאכילות הבאות, היא "רק" איסור דרבנן. וצמצמתי ההיתר הגורף של הרב פישר, שבאתי להתיר רק לאותן נשים החוששות מהלידה המוקדמת, וידוע כי מצוקת הנפש היא גורם גדול לסיכון, שמפני זה התירו גם להסיע אותה לבית חולים בשבת.

בכתב-עת "המעיין" (תשרי, תשע"ח, עמ' 43-48) פורסם מאמר מרב ת"ח שפקפק במסקנות של בי"ח סירוקה. ושם (עמ' 48-50) השבתי בטענות נוספות מדוע יש להמשיך ולהסתמך על היתרו של הרב פישר.

"חמירא סכנתא מאיסורא" (חולין י ע"א). והרב שלום אלישיב, בנושא אחר פסק כי כאשר רופא חילוני, אע"פ שאינו צם ביום כפור, מודיע לאשה הרה שעליה לאכול, עליה לציית לו כי יש לחשוש תמיד להפלה, ויש להחמיר ולאכול.

סיכום תשובת הרב משה צוריאל זצ"ל בתחומין לגבי צום כיפור למעוברת


?שאלה: האם מותר לנשים מניקות לשתות לפי שיעורים מצומצמים בצום כיפור

תשובה: אצטט כאן מדברי הרב משה הררי, בספרו הנפלא "מקראי קודש על הלכות יום הכיפורים" (מהד' תשע"ד, הנמצא ב"אוצר החכמה") עמ' 217-218, פרק ט, פסקא טו, שם כתב [וקצרתי מדבריו]:
"יש מקילים ואומרים שכל מניקה שיש חשש שיפסק חלבה אם תתענה, צריכה לשתות ביום הכפורים לפי שיעורים [לא יותר מ-40 גרם מים במרווחים של לא פחות מעשר דקות בין שתיה לשתיה]. כך ע"פ דברי הרב אביגדור נבנצל (רב העיר העתיקה, ירושלים). ובארץ ישראל בימים החמים ודאי קיים חשש הזה שעלול חלבה להפסק. והטעם לפסיקה זו שהגמרא אומרת שסתם תינוק הוא מסוכן אצל חלב (יבמות קי"ד). ואפשר לשתות כמויות עצומות של מים ע"י שתייה לשיעורים. ובפרט שלדעת הרמב"ם אין צורך להפסקה בשתיה של עשר דקות, אלא די בכמה שניות לבד. [אמנם באכילה ודאי צריכים לשמור עשר דקות לכל הפסקה]. ועוד אמר הרב נבנצל ששתיה זו אינה רשות אלא חובה ותתחיל לשתות כבר בליל כיפור, ולא רק מהבוקר. והוסיף שדבריו אמורים לגבי כל תינוק עד גיל כ"ד חודש, אם הוא עדיין יונק. וההיתר אמור גם אם יונק רק חלקית כי מאכילים אותו פירות וירקות מרוסקים. וכאשר שאלו אותו והרי יש תחליף חלב עמו "מטרנה"? וענה שאין לסמוך על המחליף, כי מחסנים את התינוק דוקא ע"י חלב אם. וכן אם התינוק יונק רק פעם אחת ביום, הדין כן, כי חלב אם מחסן אותו ממחלות וכתב ה"חזון איש" כי כל שינוי תזונה נחשב לפקוח נפש אצל תינוק.

ועוד הביא מה ששמע מהרב שלמה זלמן אוירבך כי רק אם בטוחה האֵם שלא יחסר לה חלב מחמת הצום אז תתענה ולא תשתה כלל. אך אם יש ספק בכך, תשתה לשיעורים. ועוד הוסיף [רש"ז] כי בדורות אלו ירדה חולשה לעולם [כן כתבו כמה פוסקים], מה שלא היה בדורות האמוראים. וגם חלשים אנו מול הדורות שקדמו לנו. [נ"ל ראיה לכך שהנשים בזמננו אין בכוחן להניק כ"ד חודש כמו בתקופת חז"ל]. ובספר "תורת היולדת" של הרב יצחק זילברשטיין (פרק נא, הערה יא) הביא מעשה שה"חזון איש" התיר לאשה לשתות לשיעורים כאשר חששו שיפסיק החלב.

וכן כתב "שמירת שבת כהלכתה" (פרק לט, במהד' שנת תשל"ט, ס"ק יז, ובמהד' תש"ע ס"ק יח) "אשה מינקת אשר אם לא תשתה לא תהיה לה כמות מספקת של חלב, וכל הזנת התינוק תלויה בכך, ואם תתענה האֵם יסתכן התינוק, מותר לה לשתות [ולא לאכול, כי בשתייה זה מספיק לצורך התינוק] הואיל והתינוק רגיל לשתות רק מחלב אם. ותשתה בשיעורים". [הרב לא היתר כאשר התינוק כבר ניזון גם ממאכלים אחרים]. והוסיף לייעץ: "ודאי שאסור לה לאשה המינקת ללכת לבית הכנסת, אם אמנם קיים חשש שבגלל זה תבוא למצב שתצטרך לשתות".

הבאתי כאן מדבריהם, אע"פ שכידוע יש מחמירים, אבל ראוי לציבור לדעת מה אמרו רבנים מפורסמים הנ"ל.

Addendum:

שאלה: הרב פרסם את דברי הרב ישראל יעקב פישר כי על אשה הרה לאכול ולשתות לשיעורים ביום צום כיפור, וגם הפנה למאמרו ב"תחומין" (כרך לז, עמ' 71) המתבסס על מחקר רפואי שנערך בבית חולים סירוקה (באר שבע). זה עכשיו פרסמו שני רבנים חשובים מאד, מגדולי הפוסקים שבדור, כי אין לסמוך על המקילים, ושעל כל אשה הרה לצום ביום כפור כרגיל, אלא אם כן נשקפת סכנה לחייה. האם הרב ישנה את ההיתר?

תשובה: לדעתי הרבנים החשובים מתבססים על פסקי הרמב"ם שולחן ערוך ואחרונים וגם רוב הגדול של פוסקים גדולים ביותר שבדור האחרון. אבל כולם לא הזכירו את הסטטיסטיקה שהוזכרה במאמרי. ואפשר שלא ידעו ממאמרי ולכן גם לא שמעו על הסטטיסטיקה. נכון כי ברוב הגדול של נשים צמות, למעלה הרבה מתשעים אחוז, אין שום סכנה. אבל ההוראה של הרב פישר היתה מפני אותו המיעוט, אותן עשרות נשים שאצלן כן יש סכנה הפלת העובר, או לידתו המוקדמת עם מומים. ורבותינו העתיקים קבעו שחוששים למיעוט בסכנת נפשות. [ואם נקח בחשבון כל הנשים היהודיות בעולם המתקרבות  ללידה, מספרן כמה מאות. ומספר המסתכנות בהפלה גדולה מאד!].

לכן לדעתי אשה המרגישה חולשה גדולה, או פחד ואימה (שגם אלו מזיקים פסיכולוגית וגורמים גם לנזקים גופניים - פסיכו-סומאטי), אני סבור שאפשר לסמוך על היתרו של הרב פישר, שהיה מגדולי הפוסקים בדור שלפנינו, למרות שהוא דעת מיעוט. כי בפקוח נפש אין הולכים אחרי הרוב (כתובות טו, ב).

Monday, September 18, 2023

מסרון מוסר 12, מרר"ד דסלר, על חשיבות ועדים ושומרים

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מרר"ד דסלר, על חשיבות ועדים ושומרים
להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Friday, September 15, 2023

מסרון מוסר 11, מהסבא מקלם, על לזכות את הרבים

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מקלם, על לזכות את הרבים
 


להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Thursday, September 14, 2023

מסרון מוסר 10, מהרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל, על ענוה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל, על ענוהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Wednesday, September 13, 2023

מסרון מוסר 9, מהסבא מקלם, על מרגלא בפומיה

 מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מקלם, על מרגלא בפומיהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Tuesday, September 12, 2023

Rischa D'Araisa Season 8 Episode 4: Lab-Grown Meat and the Malchus of the Future

 


Rischa D'Araisa Season 8 Episode 4:

וְיֵדַע כָּל פָּעוּל
So everything that has been made will know

כִּי אַתָּה פְעַלְתּוֹ
That You have made it:

Lab-Grown Meat and
the Malchus of the Future

מסרון מוסר 8, מפירוש דובר שלום, על שנאת חנם

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מפירוש דובר שלום, על שנאת חנםלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים


Sunday, September 10, 2023

מסרון מוסר 7, מהסבא מקלם, קבלות תרמ"א

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מקלם, קבלות תרמ"א

להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 6, מהאור גדליהו, על תשובה ובושה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהאור גדליהו, על תשובה ובושהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 5, מהסבא מסלבודקא על יגיעה ועל פיוס

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מסלבודקא על יגיעה ועל פיוסלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 4, מהסבא מקלם, לידע מה שמדבר

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מקלם, לידע מה שמדבר
להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 3, עוד מהסבא מקלם על ואהבת לרעך כמוך

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, עוד מהסבא מקלם על ואהבת לרעך כמוך

להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 2, הסבא מקלם על ואהבת לרעך כמוך

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, הסבא מקלם על ואהבת לרעך כמוךלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 1, מרן הגרי"ס זצ"ל על יצר הטוב ויצר הרע

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מרן הגרי"ס זצ"ל על יצר הטוב ויצר הרעלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים