Sunday, May 28, 2023

From the Days When We All Could Somehow Still Get Along Dept.

תלמידי ישיבת "מרכז הרב" במוצא בקבלת פנים לרב יצחק זאב סולובייצ'יק ("הרב מבריסק")
מיקום פריט זה בקטלוג
תיק
מתאריך 20/01/1941 עד תאריך 20/01/1941
סוג התיק
תצלום
תקופת החומר מ
20/01/1941
תקופת החומר עד
20/01/1941
תיאור
תצלום קבוצתי של תלמידי ישיבת מרכז הרב באירוע במוצא לקבלת פני הרב יצחק זאב סולובייצ'יק (המכונה בגב בתמונה: הרב ולוולה מבריסק). התלמידים המצולמים, שחלקם בהמשך לרבנים: אליהו רקובר, יהודה גרשוני, דוד פרלא, נח זבולוני וירחמיאל מוסטוביץ' ובחור נוסף.

In the same vein:

משמאל הרב חרל"פ, הרב איסר זלמן מלצר, הרב מבריסק, החתן 

No comments:

Post a Comment